ई-भरती(online)

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक पदावर काम करण्याची संधी

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक पदांच्या एकूण ७८७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ई-अर्ज प्रणालिद्वारे माहिती मागविण्यात आली आहे. मध्य...

Read more

भारतीय रेल्वेच्या पूर्व विभागत तिकीट लिपिक/ कनिष्ठ टंकलेखक पदावर काम करण्याची संधी

भारतीय रेल्वेच्या पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवरील तिकीट लिपिक आणि कनिष्ठ टंकलेखक पदांच्या एकूण २५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार रेल्वेमधिल कार्यरत पात्रताधारक असणाऱ्या...

Read more

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्गत प्रशिक्षक म्हणुन काम करण्याची संधी

राज्यात दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियान) अंतर्गत राज्यात राबविण्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी मुख्य प्रशिक्षक,राज्य तज्ञ प्रशिक्षक, राज्य प्रशिक्षक एकूण...

Read more

राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात प्रभागसंघ सल्लागार म्हणुन काम करण्याची संधी

राज्यात दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियान) अंतर्गत राज्यात राबविण्यासाठी विविध जिल्ह्यातील तालुका व्यवस्थापन कक्षाच्या अस्थापनेवरील प्रभागसंघ सल्लागार पदांच्या एकूण...

Read more

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत नोकरीची संधी

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांच्या आस्थापनेवरील विकास सहाय्य्क पदांच्या एकूण ९१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून...

Read more

सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड मध्ये नोकरीची संधी

सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण ७५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक पात्रताधारक ई-अर्जप्रणालिद्वारे माहिती मागविण्यात आली आहे. जोडारी २५०...

Read more

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मध्ये नोकरीची संधी

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक पात्रताधारक ई-अर्जप्रणालिद्वारे माहिती मागविण्यात आली आहे. उपमहाव्यवस्थापक (सुरक्षा)...

Read more

महा-मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये नोकरीची संधी

महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध अकार्यकारी पदांच्या एकूण १०५३ जागा...

Read more

अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ मध्ये नोकरीची संधी

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील कृषी सहाय्यक पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित...

Read more

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या आस्थापनावर नोकरीची संधी

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२४ जागा भरण्यासाठीपदांनुसार पात्रताधारक...

Read more
Page 1 of 35 1 2 35

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!